Uitgever

VBH Holding GmbH, Siemensstraße 38, 70825 Korntal-Münchingen
Telefoon 0 71 50 / 15-0,Telefax 0 71 50 / 15-315
eMail: info@vbh.de, Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Stuttgart
Handelsregisternummer: HRB 759447
BTW-nummer:DE307881819
Member of the Ascalon Group

Raad van Bestuur

Victor Trenev, Andrzej Wyszogrodzki, John Smits, Devrim Gürtuna

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Met de uitspraak van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg besloten, dat exploitanten van websites door het aanbrengen een link mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de gelinkte site. Dit kan - aldus de rechtbank - alleen worden voorkomen doordat de webmaster zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Voor alle links geldt: wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat wij geen enkele invloed op de gelinkte tekst, de vormgeving, evt. schendingen van geldende rechten, ook merk- en titelrechten, en de inhoud van de gelinkte sites hebben. Derhalve distantiéren wij ons hiermee uitdrukkelijk van formuleringen op de gelinkte sites, evenals van de volledige inhoud van de gelinkte sites op onze homepage en stemmen wij hier niet mee in. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links en voor de complete inhoud van de sites, waar de bij ons aangemelde banners of links naartoe leiden. Bij het lezen en gebruiken van de links mag hierover geen enkele onduidelijkheid bestaan!


Login


.
De eenvoudige weg naar CE-markering
voor ramen en buitendeuren
CE-fix

Vanaf 1 februari 2010 geldt voor ramen en buitendeuren de CE-markeringsplicht. Voor vele raam- en deurfabrikanten betekent dit een enorme uitdaging. Daarom heeft VBH zich tot taak gesteld om een oplossing voor de branche te vinden. Samen met het gerenommeerde instituut voor raamtechniek IFT-Rosenheim heeft VBH een gebruiksvriendelijk internetplatform voor alle raam- en deurfabrikanten ontwikkeld.

Hiervoor heeft VBH als basis honderden testen bij IFT Rosenheim uit laten voeren. Via het unieke VBH-internetplatform hebben raam- en deurfabrikanten nu toegang tot meer dan een miljoen constructie- en combinatiemogelijkheden wat betreft beslag, dichtingen, afwateringssystemen, profielgeometrie, enz.


Constructies met extra grote afmetingen?

Geen probleem! Ook voor extra grote afmetingen hebben we relevante testrapporten en documenten.


Uw-waarde / Rw-waarde?

In onze expertenmodus kunt u op ieder moment aanvullende certificaten voor de warmtetransmissie of geluidsisolatie van uw constructie opstellen.


Wie reikt het CE-kenmerk uit?

Conform bijlage ZA.3 (CE-certificering en -markering) van de productnorm EN 14351-1:2006+A1:2010 valt het aanbrengen van het CE-kenmerk onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of zijn in de Europese economische ruimte gevestigde vertegenwoordiger. Fabrikant in de zin van de richtlijnen voor bouwproducten resp. het Bauproduktengesetz is diegene, die een bouwproduct voortbrengt en in het vrije verkeer brengt.


Wie helpt me?

VBH! Hiervoor hebben we competente systeemadviseurs te uwer beschikking. Bovendien heeft uw VBH-vestiging speciale CE-contactpersonen die u in eerste instantie op weg kunnen helpen met de VBH-CE-oplossing.


Grondbeginselen

Met de richtlijnen voor bouwproducten ontstonden de voorwaarden voor een onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de EU-lidstaten. In Duitsland werd de aanpassing gerealiseerd door het 'Bauproduktengesetz' en door een wijziging in de model-bouwverordening. De richtlijnen voor bouwproducten formuleren essentiële eisen aan bouwproducten, die in bouwwerken worden toegepast. Deze eisen worden onder andere door middel van geharmoniseerde normen concreet gemaakt. De geharmoniseerde productnorm EN 14351-1:2006+A1:2010 beschrijft bijvoorbeeld de prestatie-eigenschappen voor ramen en deuren zonder de eigenschappen betreffende brandveiligheid en rookdichtheid. Deze norm werd inmiddels opgenomen in de 'Bauregelliste' (bouwregellijst) - deel B/1, waarnaar de nationale bouwverordeningen verwijzen. Hier worden alle bouwproducten "binnen de werkingssfeer van de geharmonieerde normen volgens de richtlijnen voor bouwproducten" opgesomd.


Wat is een CE-markering?

Met het CE-kenmerk verklaart de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid, dat zijn product voldoet aan de eisen, die in de voor het product geldende EU-richtlijnen voor geheel Europa zijn vastgelegd en met inachtneming van de richtlijnen van de relevante productnorm EN 14351-1:2006+A1:2010 geproduceerd werd.
01.11.2013

Info Bauproduktenverordnung

Seit 01.07.2013 gilt nun die neue Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) für alle Hersteller von Bauprodukten, und somit auch für Fenster- und Türhersteller. Diese bildet die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung....

mehr