Vydavatel

VBH Holding GmbH, Siemensstraße 38, 70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0 71 50 / 15-0,Fax 0 71 50 / 15-315
eMail: info@vbh.de, Rejstříkový soud: Obvodní soud Stuttgart
Číslo obchodního rejstříku: HRB 759447
DIČ: DE307881819
Member of the Ascalon Group

Předseda představenstva

Victor Trenev, Andrzej Wyszogrodzki, John Smits, Devrim Gürtuna

Vyloučení záruky

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 rozhodl zemský soud v Hamburgu, že provozovatel internetových stránek nese po uvedení odkazu případnou spoluodpovědnost i za obsahy stránky, na kterou odkaz vede. Podle zemského soudu lze této skutečnosti zabránit pouze za předpokladu, že se správce stránek výslovně od těchto obsahů distancuje. Pro všechny odkazy platí: Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na text odkazu, úpravu nebo případné porušování platného práva, a to i práva na značky a tituly, a na obsahy stránek, na které vede odkaz. Z tohoto důvodu se výslovně distancujeme od formulace odkazů a od veškerého obsahu všech stránek, na které vedou odkazy na naši stránku a jejich obsahy si nijak nepřivlastňujeme. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy, umístěné na naši internetovou stránku a na obsah všech stránek, na které vedou u nás přihlášené bannery nebo odkazy. Při čtení a použití daných odkazů je nezbytné, abyste měli tuto skutečnost na paměti!


Přihlášení


.
Jednoduchá cesta k získání značky CE.
pro okna a vchodové dveře
CE-fix

Od 1.února 2010 platí pro okna a vchodové dveře povinnost označení značkou CE.To je pro výrobce oken a dveří velká výzva. Z tohoto důvodu si firma VBH vzala za úkol nalézt řešení pro jednotlivá odvětví/obory.Společně s renomovaným institutem pro okenní techniku(ift-Rosenheim) VBH vyvinulo uživatelsky přívětivou internetovou platformu,která je přijatelná pro všechny výrobce oken a dveří.

Za tímto účelem nechala společnost VBH jako základní bázi provést stovky zkoušek v institutu ift Rosenheim.Díky jedinečnému,internetovému,konfiguračnímu řešení mají nyní výrobci oken a dveří přístup k více než milionu konstrukčních a kombinačních možností různého kování,těsnění,odvodňovacích systémů a profilových geometrií,atd.


Konstrukce s nadměrnými rozměry?

Žádný problém! Máme odpovídající zkušební zprávy a dokumenty i pro nadměrné rozměry.


Uw-hodnota / Rw-hodnota?

V našem expertním modu můžete u Vašeho výrobku kdykoliv dodatečně dokladovat informace o prostupu tepla nebo ochraně před hlukem .


Kdo ručí a zadává značku CE?

Podle dodatku ZA.3("Označení shody CE a značení štítkem")normy ČSN EN14351-1:2006+A1:2010 je za označení značkou CE odpovědný výrobce nebo zodpovědný zástupce se sídlem v evropském hospodářském prostoru.Tento výrobce je pak dle směrnice pro produkty tím subjektem,který stavební výrobek vyrábí a uvádí na trh.


Kdo mi pomůže?

VBH! K dispozici je Vám zde jako pověřený a kompetentní zástupce značky CE.Dále Vám jsou k dispozici naše zastoupení VBH,kde Vám také poskytneme základní vstupní informace o značce CE.


Normativní osnovy

Směrnicí pro stavební produkty byly vytvořeny náležitosti pro sjednocení a vyrovnání právních a správních (administrativních) předpisů všech členských států.V České republice byla uvedena v platnost pomocí nařízení vlády č.190/2002Sb.Nařízení vlády formuluje platné požadavky na stavební díla,do kterých jsou tyto stavební produkty zakomponovány.Tyto požadavky jsou konkretizovány mimo jiné pomocí harmonizovaných norem.Produktová norma ČSN EN14351-1:200+A1:2010 popisuje např.výkonností vlastnosti oken a dveří,vyjma vlastností,které se vztahují k protipožárním opatřením a propustnosti kouře.


Co je CE značka?

Značkou CE každý výrobce na vlastní zodpovědnost dokládá,že jeho produkt splňuje a odpovídá určitým minimálním požadavkům.Tyto požadavky platí pro každý produkt po celé Evropě.Pro okna a vchodové dveře platí produktová norma EN 14351-1:2006+A1:2010.
01.11.2013

Info Bauproduktenverordnung

Seit 01.07.2013 gilt nun die neue Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) für alle Hersteller von Bauprodukten, und somit auch für Fenster- und Türhersteller. Diese bildet die rechtliche Grundlage der CE-Kennzeichnung....

mehr